---- Занимания по интереси ----КЛУБ ПО ШАХ

  Един от най-успешните треньори в България за последните години и държавен шампион по ускорен шах Светла Йорданова от ШК „Етър” през настоящата учебна година ще продължава да води тренировки в занимания по интереси на наши възпитаници от Средно училище "Владимир Комаров”, град Велико Търново.
Целта е тези часове да насърчат интелектуалното развитие на учениците, да им създадат умение да планират, решават проблеми и мислят в перспектива. Децата не само развиват логическата си мисъл, но се научват да поемат отговорност, макар и под формата на игра.
Шахматът е удачен избор за училищен спорт, тъй като е достъпен за децата от всяка социална група, подпомага социалното сближаване и може да допринесе за постигането на цели на политиката, като например – социалната интеграция, борбата с дискриминацията, намаляването на престъпността и борбата срещу различни зависимости.
Освен, че е популярен спорт, шахматът е също и сериозна наука, част от образованието и културното наследство на европейските народи. Шахматът е уникална игра, мощен инструмент за развитието на интелектуалния потенциал на децата, техните аналитични умения и тяхната концентрация.
Ръководството на Средно училище "Владимир Комаров", ще държи много да има занимания по шах, тъй като те развиват мисловните процеси и концентрацията на вниманието. В тези нови съвременни условия, когато децата имат хиперактивност, дефицит на внимание, обучителни трудности точно заради поведенчески проблеми, шахът е много важен спорт, който успява да концентрира енергията на децата и вниманието им, развива логическото мислене, което помага за усвояване на знания по всички предмети.
Въпреки пандемията през текущата учебна година очакваните резултати са да се засили интересът към шахмата и да се увеличи броят на учениците, които да открият красотата на древната игра.


Млади шахматисти

 • --------------
 • --------------
 • --------------
 • --------------
 • --------------
 • --------------
 • --------------
 • --------------
 • --------------
 • --------------
 • --------------
 • --------------


КЛУБ "СТИЛ И МОДА"

   В Средно училище "Владимир Комаров" се предлага богата палитра от извънкласни дейности насочени към развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене. Групите са съобразени с интересите на нашите възпитаници, като основните цели са да се осмисли тяхното свободно време, да открият нови таланти, да развият допълнителни знания, умения и компетентности.
Удоволствие за нас, е да ви представим клуб "Стил и Мода". Под ръководството на г-жа Шмуел учениците Александра Георгиева, Али Ибришимов, Виктория Ангелова, Асан Алиев, Памела Йорданова, Мелиса Дюстабанова и Сузана Росенова развиват практическите си умения за стилово моделиране, формират усет към естетичното, модерното и оригиналното. Показват завидни умения в изготвяне на прически и оформяне на маникюр с гел лак! Моделирането на визията на човека може да се разглежда като аспект на въображение, мода и козметика, въпреки че практическите, културните и популярните съображения също влияят върху различните стилове. Практическите занятия се провеждат в модерно оборудван кабинет, предоставящ възможност за обучение в условия на реална работна среда в атмосфера на творчески и артистични предизвикателства. Получените знания и опит разкриват пред учениците широк спектър от възможности за реализация, включително и повишаване на уменията им в курсове за професионална квалификация.


Стил и мода

 • --------------
 • --------------
 • --------------
 • --------------
 • --------------
 • --------------
 • --------------
 • --------------
 • --------------
 • --------------
 • --------------
 • --------------


КЛУБ "ИЗОБРЕТАТЕЛИ"

   Учениците от ІІІ„а“ клас в СУ „Владимир Комаров“ са активни участници в клуб „Изобретатели“ под ръководството на инж. Деница Димитрова, учител по професионално образование в гимназиален етап.
Идеята за създаването на клуб „Изобретатели“ е изцяло на третокласниците, които през миналата учебна година повишиха дигиталните си компетенции по проект „Образование за утрешния ден“, а в учебните часовете по технологии и предприемачество се запознаха с известни изобретатели, техните постижения и начина, по който са променили света.
Клубът е изцяло в STEM направление и е експериментален за начален етап. Навлизането на малките ученици в сериозната наука чрез провокиране на иновативното мислене, провеждането на извънкласни дейности с интегративен характер и представянето на краен продукт са цели, заложени в новия иновативен проект на училището.
Инж. Димитрова по умел и достъпен начин представя на учениците науката и осъзнаването на явленията и процесите от заобикалящия ги свят.
Тя подкрепя свободния избор на учениците за идеи и решения, техните виждания, разяснява и показва реални възможности за изпълнение на новаторските им виждания.
Учениците си създават предизвикателства и ги преодоляват като усвояват знания за физични и химични явления, същността на технически механизми и техния начин на работа. В клуба се поощрява изцяло изследователския подход.
Всички участници заедно проследяват създаването, развитието и усъвършенстването на редица изобретения, за да разберат и научат реалния път на превръщането на една идея в истинско изобретение.
Третокласниците умеят да събират информация от различни източници и да я прилагат, изпълнявайки конкретни задачи. Те вече знаят кога и как са се появили първите телефони, как може да ползваме природни ресурси за получаването на електричество, каква е основната задача на роботите и как те могат да ни помагат и улесняват нашите дейности.
Нашата цел е да създадем у децата самочувствие, увереност, че невъзможни неща няма, да мислят и да знаят, да ги мотивираме да учат и да се развиват чрез усърдна работа.
Развиването на детската фантазия и въображение, изграждането на начин на мислене ще създадат личности-иновативни, творчески и вдъхновяващи!


Бъдещи изобретатели • --------------
 • --------------
 • --------------
 • --------------
 • --------------
 • --------------


НАРОДНИ ТАНЦИ

   По традиция в СУ „Владимир Комаров“ е сформирана група за занимания по интереси „Народни танци“, в която нашите ученици имат възможност да се запознаят с една от най-големите скъпоценности на България – българския фолклор. Ръководител на групата е госпожа Стефка Георгиева - професионален танцьор. Трудно може да се опишат само с няколко думи българските народни танци. Те са здраве и забавление, създават чувство за принадлежност, изграждат постоянство и дисциплина, те са начин да се свържем с корените си. Те са жизненост и положителни емоции, вплетени в неповторимия неравноделен ритъм, съхранили душевността на българите през вековете. Веднъж започнеш ли да танцуваш, част от теб винаги остава в танца. Съзнанието ти танцува, дори когато тялото си почива. И това е напълно разбираемо и естествено, защото в българските народни танци няма нищо случайно – формата на хорото, видът на захвата, движенията на ръцете, краката, тялото… Народните танци имат много положително въздействие, правят ни по-търпеливи към хората около нас, по-отворени и съпричастни. Учениците започват да мислят по-позитивно, да възприемат положително нещата, да се опитват да бъдат едно цяло с другите, защото народните танци не са нещо индивидуално. За да влязат в ритъма, те трябва да бъдат в синхрон с останалите, да намерят връзка с тях, понякога да пренебрегнат собствените си емоции и настроения и да протегнат ръка към другия. Възпитаниците на госпожа Георгиева се изявяват на всяко училищно тържество. Те се грижат за нашето добро настроение и техните изпълнения ни пленяват в магията на танца.


Народни танци • --------------
 • --------------


МОДЕРНИ ТАНЦИ


„Има преки пътища към щастието, а танцът е един от тях“ - Вики Баум

   От тази учебна година в СУ „Владимир Комаров“ е сформирана група „Танц с усмивка за щастливо детство“, в която учениците под ръководството на опитен специалист изучават съвременни танци и модерен балет. Съвременните танци са забавно и здравословно занимание. Те дават възможност на учениците да усвояват нови движения, техники и да изразяват себе си чрез въображение и креативност. Възпитават у тях полезни навици за двигателна и танцова култура, учат ги на любов към изкуството и естетиката. Заниманията на групата се провеждат в приятна среда. Учениците се запознават с основите на танца, разучават модерните танцови техники, правилните позиции, учат се да контролират своите движения, заздравяват мускулатурата си. Децата освобождават своето въображение и пресъздават своите чувства и настроение чрез танца. Много често измислят свои хореографии, което им дава възможност да се изявят като новатори и да повярват повече в своите способности.


Модерни танци


 • --------------
 • --------------
 • --------------
 • --------------
 • --------------
 • --------------


Нагоре