АНКЕТИ     АНКЕТА ЗА ТОРМОЗА ОТ УЧЕНИЦИТЕ В УЧИЛИЩЕ

     Уважаеми ученици,
Всяка учебна година темата за насилието и тормоза е широко дискутирана в училище и са предприемани множество действия, с цел превенция и недопускане на това явление. По тази причина ежегодно се провежда и анкетно проучване за тормоза сред учениците. Прочетете внимателно всеки въпрос и отбележете верния според Вас отговор. Тук няма правилни и неправилни отговори. От значение е само личното Ви мнение и то е важно за нас. Изследването е напълно анонимно.
Благодарим Ви за участието!Анкета за родители /предложение за допълнителни дейности за превенция и преодоляване на проблемно поведение/


Анкета за качеството на образователна услуга за учебната 2022/2023г.


Анкета за проучване мнението на учениците относно провеждани консултации от учителите през учебната 2022/2023г.


Измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги в Средно училище
"Владимир Комаров”


АНКЕТА ТОРМОЗ И НАСИЛИЕ 2022/2023 учебна година


АНКЕТА „дуална система на обучение“


Анкета за проучване мнението на учениците относно провеждани консултации от учителите през учебната 2020/2021 година
     СКЪПИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

     Ръководството на СУ „Владимир Комаров” има удоволствието да Ви уведоми, че ще бъдат осигурени средства за обогатяване на библиотечния фонд на училището с подбрани заглавия, които да са в полза и интерес на учениците. Закупуването им ще бъде осигурено чрез проект по Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“ модул „Библиотеките като образователна среда“. Основната цел на проекта е да се създаде интерес и любов към книгата, да се формират навици за четене и умения за учене през целия живот. Освен това ще бъде изграден „кът за четене”, който ще се превърне в едно от най-желаните места в училище- неформална уютна читателска среда. В тази връзка Ви каним да изразите мнение за изборът на заглавия в съответствие с образователните и информационни потребности на децата на следния линк:

Анкета „Библиотеките като образователна среда“

Бъдете здрави!

  УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

  Информираме Ви, че на сайта на Агенция за социално подпомагане е публикувана информация за реда за отпускане на месечна целева помощ при обявено извънредно положение или извънредна епидемична обстановка, включително и при грижа за деца/ученици, които се обучават в електронна среда от разстояние.

Ред за отпускане на месечна целева помощ

За получаване на съответната помощ е необходимо да подадете публикуваното на сайта заявление и служебна бележка от работодателя. Не се изисква служебна бележка от училището, в което се обучава детето. Бъдете здрави!

  УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Вашето мнение за качеството на обучение и образование е важно за нас. Попълването на тази анкета и обобщаването на резултатите ще се използва само за идентифициране на областите, които се нуждаят от подобрение и предприемане на съответните мерки и действия, които биха довели до повишаване на качеството на предлаганите от нас образователни дейности.
Може да изразите своето мнение тук:

АНКЕТА за родители -2020г.


  УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка с нарастване броя на запитванията за преминаване към обучение в електронна среда от разстояние (ОЕСР), Ви каним да изразите мнението си относно организацията на учебния процес в училището предвид ситуацията с Ковид-19.
Благодарим за участието!
Може да изразите своето мнение тук:

АНКЕТА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ


  УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Имате възможност да попълните анкета, насочена към Вашите впечатления от учебния процес, отношенията с учителите, децата и другите родители в периода от въвеждането на дистанционното обучение.
Резултатите от анкетата ще ни дадат отговор на въпросите за степента на участие в дигиталното обучение, неговата организация и успех до момента, ролята и времето, отделено от вас родители, използваните технически решения и възможностите за подобрение през следващите месеци.
Попълването на анкетата отнема около 10 минути. Анонимността Ви е гарантирана.
Предварително Ви благодарим за отделеното време!
Може да изразите своето мнение тук:

АНКЕТА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ