---- Галерия ----


 • Проект"Бъдещето е в нас"
 • Ученици от клуб"Откриватели"
 • Договор за сътрудничество с
  НВУ"Васил Левски"
 • Лятно училище


ТВОРЧЕСТВО

  СУ,,Владимир Комаров” е единственото училище във Велико Търново, което предлага толкова богата палитра от извънкласни дейности на своите ученици. Ние може да бъдем горди, че предлагаме на децата разнообразни възможности и пространство за изява на техните таланти. Изобразителното изкуство е едно от любимите изкуства на децата. Те демонстрират своите възможности и талант не само в редовните часове, но и в СИП Изобразително изкуство с ръководител Янаки Лазаров.
  Целите и задачите на СИП Изобразително изкуство предвиждат съчетаване на общообразователната подготовка с развитието на специфичните интереси и способности на учениците в областта на изобразителното изкуство. Вече години наред интересът на децата към изобразителното изкуство е траен и устойчив, което е видно от прекрасните творби на децата от различни възрастови групи I-IX клас. Разнообразните техники, които овладяват учениците, експериментирането с различни материали, индивидуалният подход-всичко това засилва още повече техния интерес. Част от творбите могат да се видят във виртуалната галерия. Радостно е, че освен деца, които показват повишен интерес към фигуралната композиция, има и много, които се увличат от безкрайните възможности на комбинаториката, декоративно-приложните изкуства /проект за мозайка, витраж, модулни композиции/, както и нефигуралните композиции. Те впечатляват със своето цветово разнообразие и хармония. Похвален е стремежът на по-големите към светлосянъчното изграждане на формата, търсенето на обем и пространството, интересът към графитите.
  Темата за космоса, видяна през очите на детето, е водеща и там също може да се видят много нестандартни и интересни творби-обединяващи в едно реалното и фантастичното. Във всички творби независимо от материала, техниката, темата всяко дете е вложило своето настроение и усет за форма и цвят. Всичко това придава очарование и индивидуалност на всяка една от творбите. Децата активно участват в художественото оформление на училищната среда. Ежегодните изложби за Коледа, Великден, патронния празник на училището постоянните експозиции в коридорите на училището от творби на учениците ни радват и ни карат да оценим изключително високо техния труд.
  СИП Изобразително изкуство спомага за оформяне на интелектуалния, емоционалния и обществен облик на ученика и участва в цялостното му развитие.


Апликация

 • --------------
 • --------------
 • Александра-2 клас
 • Александра-2 клас

Графика

 • Анка Йорданова-5 клас
 • Никола Димитров-5 клас
 • Валентин Вачков-8 клас
 • Валентин Вачков-8 клас
 • Петя Мария-8 клас
 • Петя Мария-8 клас

Графити

 • Николай Атанасов-7 клас
 • Николай Атанасов-7 клас
 • Николай Атанасов-8 клас
 • Николай Атанасов-8 клас
 • Николай Атанасов-8 клас
 • Николай Атанасов-7 клас

Декоративна композиция

 • Моника-7 клас
 • --------------
 • --------------
 • --------------
 • Недко Недков-6 клас
 • Таня Димитрова-7 клас
 • --------------
 • --------------
 • Светлана Иванова-7 клас
 • Силвана Иванова-7 клас
 • --------------
 • --------------
 • --------------
 • --------------

Космос

 • --------------
 • --------------
 • Анджелина Раденкова-2 клас
 • Недко Иванов-8 клас
 • Ценка-5 клас
 • Павлин Христов-8 клас
 • Елена Трифонова-8 клас
 • Мирослав Вачев-5 клас
 • Габриел Детелинов-7 клас
 • Габриел Детелинов-7 клас

Модулна композиция

 • --------------
 • --------------
 • --------------
 • --------------

Мозайка

 • Деница Христова-8 клас
 • Мартин Петров-8 клас
 • --------------
 • --------------
 • Ива Сидерова-8 клас
 • --------------

Нефигурална композиция

 • Паолина Иванова-5 клас
 • Силвана Иванова-7 клас
 • Миглена Куцарова-6 клас
 • Габриел Детелинов-6 клас
 • Габриел Детелинов-8 клас
 • Лора Неделчева-7 клас
 • -------------
 • Лора Неделчева-7 клас
 • -------------
 • --------------

Пейзаж

 • Цветелина Харитонова-8 клас
 • Светлана Иванова-7 клас
 • --------------
 • Радостина-1 клас
 • Радостина-1 клас
 • Радослава-1 клас
 • Габриел Детелинов-5 клас
 • Никол Атанасова-4 клас
 • --------------
 • Мирослав
 • Дени
 • Мария Йонкова-4 клас

Проект за гоблен

 • Мирослав Вачев-7 клас
 • Мирослав Вачев-8 клас
 • --------------
 • Мирослав Вачев-7 клас

Фигурална живопис

 • Валентин Вачков-8 клас
 • Валентин Вачков-8 клас
 • Силвана Иванова-7 клас
 • Светлана Иванова-7 клас
 • Деница Христова-6 клас
 • Габриел Детелинов-5 клас
 • Габриел Детелинов-5 клас
 • Лора Неделчева-7 клас
 • Анджела Раденкова-2 клас
Нагоре