Химн на СУ"Владимир Комаров"Виртуална разходка на училището


Видео обиколка на СУ"Владимир Комаров"Резултати на учениците от държавен зрелостен изпит по професияВътрешноинституционална квалификацияСВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕНИЦИ ПО КЛАСОВЕИзбор на учебници от 1 до 12 клас за учебната 2023/2024 г.


Как да уча онлайн - 12 златни правила

При затруднения, свързани с обучителния процес, се свързвайте с класния ръководител. Пожелаваме на всички здраве и ползотворна работа в електронна среда!
Бъдете здрави!Националната телефонна линия за деца
116 111 на Държавната агенция за закрила на детето

  Чрез линията децата и възрастните, които са загрижени за тях, могат да бъдат изслушани, консултирани и подкрепени от доказани професионалисти психолози анонимно и безплатно 24 часа на ден във всеки ден от седмицата. Консултирането се извършва от служители на Агенцията за социално подпомагане (АСП). Линията е и най - бързата възможност за подаване на сигнал за дете в риск. Има добре изградена връзка с Националната система 112, отделите „Закрила на детето“ в цялата страна, РУ на МВР, РУО към МОН и др.

Сигнал за ученици - жертва на тормоз

  УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

  Информираме Ви, че на сайта на Агенция за социално подпомагане е публикувана информация за реда за отпускане на месечна целева помощ при обявено извънредно положение или извънредна епидемична обстановка, включително и при грижа за деца/ученици, които се обучават в електронна среда от разстояние.

Ред за отпускане на месечна целева помощ

За получаване на съответната помощ е необходимо да подадете публикуваното на сайта заявление и служебна бележка от работодателя. Не се изисква служебна бележка от училището, в което се обучава детето. Бъдете здрави!

  УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка с ОБЯВЕНОТО ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ са предприети действия за провеждане на обучение в електронна среда от понеделник – 16.03. Информацията ще достига до Вас от разстояние в електронна среда. Подходящи са и електронните варианти на учебници, електронно четимите учебници, както и електронните ресурси на редица доставчици. Комуникацията е възможна и чрез електронните дневници, електронна поща, социални мрежи и други, при което на учениците в домашни условия ще се оказва дистанционна подкрепа за самоподготовка и упражнения.
За пълноценно прилагане на обучението от разстояние през идните дни е желателно да бъдат изпълнени следните препоръки:
• Следете постоянно информацията, която изпращат учителите на Вашето дете;
• Подгответе налично електронно устройство и при възможност – свързване с интернет;
• Съдействайте на педагогическите специалисти за изпълнение на инструкциите и задачите, които поставят;
• Обсъждайте с детето си какви са неговите задачи за деня и следете за изпълнението им;
• Насърчавайте детето да бъде активно;
• Препоръчително е да осигурите присъствието на възрастен по време на учебния процес от разстояние;
• Съдействайте на по-малките деца с наличната техника, осигурете им възможност да гледат уроците по БНТ;
• Споделяйте информация за проблема и насърчавайте Вашите по-големи деца да вземат отговорни решения и да ги прилагат по отношение ограничаване на физическите контакти с приятели и връстници;
• Поддържайте интензивна комуникация с учителите. Споделяйте затрудненията, които срещате, за да намерите заедно най-доброто решение.
Подкрепяйте и мотивирайте децата си да се запознават редовно с учебните материали, предоставени им по различни канали от техните учители. Бъдете партньори на учителите! Работете екипно в името на израстването на децата си – физическо, личностно, гражданско.

НЕКА БЪДЕМ ДОБРОНАМЕРЕНИ, СПЛОТЕНИ И ДА СИ СЪТРУДНИЧИМ В ИМЕТО НА НАЙ-ДОБРИЯ ИНТЕРЕС НА ДЕТЕТО!
От Ръководството

   СУ ” Владимир Комаров” е наследник на просветното дело, започнато преди 150 години в кв.“Чолаковци”-гр.Велико Търново. Будни хора замислят и построяват през 1850 година сградата на килийното училище в с.Чолакова махала. През 1975 година от госпожа Валентина Комарова е направена първата копка за построяване на новата училищна сграда, отговаряща на съвременните учебни изисквания.
През изминалите години училището е натрупало голям опит в обучението и възпитанието на младите хора. В него се обучават над 300 ученици (от I до XII клас ). За тях се грижат 35 висококвалифицирани учители и 10 души непедагогически персонал. На учениците е предоставена възможност да участват в разнообразни извънкласни форми: чужди езици, изобразително изкуство, музика, народни танци, спорт.
"Чолаковци” е един от крайните квартали на Велико Търново. Намира се в близост до коритото на река Янтра, в живописен район с красива природа. Това го превръща в тихо и спокойно място за живеене.
Пътят за "Чолаковци" разделя "Мармарийския рид” на източна и западна част, като източната обхваща само района от Устието до пътен възел "Качица". През 19 век там е имало три чешми, построени от бояджийския, самарджийския и ковашкия еснаф. През 19-ти и началото на 20-ти век там е имало около 300 летни къщи (колиби) на търновци. Около тях местата били засадени с лозя и овощни дръвчета. Именно източната част на "Мармарлийския рид” се славела с хубави лозя, но пътят към нея бил стръмен, а изкачването трудно. Днес на това място е застроен жилищният кв. "Бузлуджа".
В близост до квартала се намира Промишлена зона, където има различни фабрики - битова електроника, топливо, дървообработване, завод за вино и вторични суровини. Към днешна дата жителите определят квартала като спокойно място за живеене, a за младите хора това, че са далече от центъра, не е проблем. Има редовни линии на градския транспорт; автобуси с номер 1, 2, 9, 70 и 110 се грижат за превозването на живеещите в квартала. В централната част на квартала е разположен търговски комплекс, включващ хранителна верига, кафенета и малки магазини. В подножието на т. нар. "Пишманска пътека” е сгушена малката църква, която на празници събира жителите на квартала. В жилищния комплекс има едно училище и една детска градина - СУ "Владимир Комаров” и ОДЗ "Рада Войвода”.
  • ----------------
  • ---------------
  • ----------------
  • ---------------

Екипи по обхвата и задържането на деца и ученици в образователната система
0800 10 112 - телефонна линия за подаване на сигнали
email: obhvat@mon.bg