ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ


НП "Заедно в изкуствата и спорта"   През учебната 2023-2024 година се формират следните групи:

„Народни танци“ І-ІV клас
„Изобразително изкуство" V-VІІ клас
„Волейбол“ V-VІІ клас, момчета
„Волейбол“ VІІІ-Х клас, девойки


   Уважаеми родители и ученици,

  Средно училище "Владимир Комаров”, град Велико Търново кандидатства и е включено в списъка на училищата по проект на МОН „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“. За нашите ученици са доставени 14 лаптопа. Още 8 ще бъдат доставени до края на месец юни за учителите. По проекта са предвидени обучения на учители, родители и ученици. През учебната 2020/2021 година ще бъдат включени в обучение родители за придобиване на умения за работа в електронна среда (в т.ч. образователни платформи, търсене на електронно съдържание и др.). Над 40 ученици ще сформират групи от 5 деца за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда.
Препоръчвам на учениците и родителите от начален етап да преминат обучението до 30 юни. Продължителността на проекта е три години. Приканвам всички родители и ученици, които имат нужда от придобиване или усъвършенстване на умения си за работа в електронна среда да попълнят съответната декларация за включване в обучение, чиято продължителност е както следва: -за родители- 2 астрономически часа -за ученици - 4 учебни часа. Обученията ще бъдат организирани в групи по 5 човека и ще се ползва техниката, която ни е предоставена по проекта.
Очакваме вашата обратна връзка на този линк: https://forms.gle/PBqyC8RfswffygNr7
Желая на всички здраве, воля и единство за преодоляване на всички предизвикателства пред които сме изправени.
С уважение,
Янаки Лазаров
Директор на СУ “Владимир Комаров“
Равен достъп до училищно образование в условията на кризиНационална програма "Иновации в действие"


  В периода 02.06.2021 година-04.06.2021 година се състоя мобилност за обмяна на добри иновативни практики в СУ „Стефан Караджа“, град Каварна по НП „Иновации в действие“.
Активно участие в дейностите по програмата взеха партньорските училища СУ „Владимир Комаров“, град Велико Търново и ОУ „Възраждане“, град Русе.
СУ „Владимир Комаров“ бе представено от учениците: Теодор Стоев и Иван Тишев от ІV клас, Белинда Иванова от ІІІ клас и Сияна Събева от ІІ клас, и от учителите: Антоанета Дочева-Йорданова, Мариана Петрова, Марияна Стоянова и Милена Попова.
Темата на мобилността „Търсещи в миналото, вгледани в бъдещето, променящи днешния ден“ бе реализирана чрез интегрирани уроци: в ІV клас на тема „Светите братя Кирил и Методий“, в І клас на тема „Лятото в музиката и другите изкуства“, урок в Етнографска къща с ученици от ІІ клас, урок на нос Калиакра с ученици от ІІІ клас. По време на съвместната дейност учениците изготвиха различни продукти: гирлянд с летни флагчета, на които всяко дете бе нарисувало своята представа за лятото, фигури на рибки, морячета и слънца, които сами изрязаха, оцветиха и закрепиха на дървени пръчици, писаха с перо и мастило, надписваха морски камъчета, с които подредиха първото изречение от Библията: „В начало Бог сътвори небето и земята“.
За екипа, представящ СУ „Владимир Комаров“, мобилността за обмяна на добри иновативни практики, която се реализира в СУ „Стефан Караджа“ беше вдъхновяваща и ползотворна.
Мобилностите за обмяна на добри иновативни практики по НП „Иновации в действие“ продължават в СУ „Владимир Комаров“, град Велико Търново от 09.06.2021 г. до 11.06.2021 г. под надслов „Активно учене и креативно мислене в интерактивна образователна среда“.


 • --------------
 • --------------
 • --------------
 • --------------
 • --------------
 • --------------
 • --------------
 • --------------
 • --------------
 • --------------
 • --------------
 • --------------
 • --------------
 • --------------
 • --------------
 • --------------
 • --------------
 • --------------
 • --------------
 • --------------

Проект „Образование за утрешния ден“  Повишаването на дигиталната компетентност и умения на учениците се реализира под формата на извънкласни дейности:
клуб „Компютърен свят“ за учениците от І клас и
клуб „ИТ свят“ за учениците от ІІ клас, в съответствие с Европейската референтна рамка за оценяване на дигиталните компетентности.
Участниците в допълнителните занимания придобиват базови и ключови дигитални умения за данни и информация, създаване на дигитално съдържание, комуникация и сътрудничество, решаване на проблеми, информационна сигурност.
Учениците работят в дух на сътрудничество и взаимопомощ.


Представителна изява по Проект „Образование за утрешния ден“ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.011-0001"ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ" ЗА МЕСЕЦ ЮНИ 2019 ГОДИНА


училище група-дейност дати на провеждане час на провеждане място на провеждане
СУ"Владимир Комаров" Български език и литература
1 клас, дейност 3
от 10.06.2019г
до 14.06.2019г
09:00 часа стая 204
СУ"Владимир Комаров" Математика
1 клас, дейност 3
от 03.06.2019г
до 07.06.2019г
09:00 часа стая 204
СУ"Владимир Комаров" Български език и литература
2 клас, дейност 3
от 10.06.2019г
до 21.06.2019г
08:00 часа стая 101
СУ"Владимир Комаров" Математика
2 клас, дейност 3
от 10.06.2019г
до 21.06.2019г
08:00 часа стая 203
СУ"Владимир Комаров" Български език и литература
3 клас, дейност 3
от 10.06.2019г
до 19.06.2019г
08:00 часа стая 102
СУ"Владимир Комаров" Математика
3 клас, дейност 3
от 10.06.2019г
до 19.06.2019г
08:00 часа стая 206
СУ"Владимир Комаров" Български език и литература
4 клас, дейност 3
от 03.06.2019г
до 07.06.2019г
09:00 часа стая 205
СУ"Владимир Комаров" Български език и литература
5 клас, дейност 3
от 03.06.2019г
до 24.06.2019г
15:30 часа стая 101
СУ"Владимир Комаров" Български език и литература
6 клас, дейност 3
от 04.06.2019г
до 24.06.2019г
13:00 часа стая 101
СУ"Владимир Комаров" Български език и литература
11 клас, дейност 3
от 04.06.2019г
до 07.06.2019г
14:00 часа стая 101

Няма планирани дейности за периода юли-септември 2019г.

Ученици и учители от СУ”Владимир Комаров” са включени и работят по следните проекти:

"Заедно намираме решения" Проект „Заедно намираме решения: образователна интеграция в мултикултурна среда във Велико Търновска област“ е 26-месечна инициатива на Център „Амалипе”, Община В. Търново, 10 училища и НПО "Стъпка по стъпка". Той цели да създаде цялостен модел за прилагане на общинските политики за образователна интеграция в общините от Великотърновска област, който включва основните заинтересовани страни (училища, родителска общност, общинска администрация) и комбинира дейности на училищно, междуучилищно, общинско и областно нива, целящи да посттигнат: пълен обхват на подлежащите на задължително образование, въвеждане на интеркултурно образование, повишаване на качеството на образование в училищата, насърчаване на обучението в етнически смесена среда, подкрепа за обучението в гимназиален етап и - ангажиране на ромските родители.

ПАРТНЬОРИ
•ВОДЕЩА ОРГАНИЗАЦИЯ:
ЦЕНТЪР ЗА МЕЖДУЕТНИЧЕСКИ ДИАЛОГ И ТОЛЕРАНТНОСТ „АМАЛИПЕ“
•ПАРТНЬОР 1 Община Велико Търново
•ПАРТНЬОР 2 СУ „Владимир Комаров”, гр.Велико Търново
•ПАРТНЬОР 3 ОУ „П.Р.Славейков”, с. Церова кория
•ПАРТНЬОР 4 ОУ „Христо Смирненски”, с. Самоводене
•ПАРТНЬОР 5 ОУ „Св. Климент Охридски”, с. Виноград
•ПАРТНЬОР 6 СУ „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Златарица
6.1. СУ „Ангел Каралийчев“, гр. Стражица
•ПАРТНЬОР 7 ОУ „Св. П. Хилендарски ”,гр. Горна Оряховица
•ПАРТНЬОР 8 ОУ „Бачо Киро”, гр. Бяла Черква
•ПАРТНЬОР 9 Сдружение „Стъпка по стъпка“, гр. Велико Търново
ОУ „Филип Тотю“, с. Върбовка;
ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“, с. Батак;


Проект „Заедно намираме решения: образователна интеграция в мултикултурна среда във Велико Търновска област“


Велико Търново-Амалипе-пресконференция

Във връзка с наближаващия 8 април-Ден на ромите в СУ „Владимир Комаров“, град Велико Търново на 27.03.2018 година се проведе занятие на тема "Лицето на ромите" в групата „Фолклор на етносите“ в ІІІ клас с ръководител Милена Попова по проект „Заедно намираме решения".


Проект"Успех"

  От 2011 г. СУ „Владимир Комаров”, гр.Велико Търново, работи по проект „Да направим училището привлекателно за младите хора” – УСПЕХ. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Целта на проекта е да се осмисли свободното време на учениците чрез участие в извънкласни и извънучилищни дейности. Проектът облича в нова форма тенденцията и желанието за уплътняване на свободното време в училище и по време на ваканциите. Чрез участието си в различни форми на извънучилищни дейности и чрез споделяне на общи интереси и занимания се дава повод за нов тип взаимоотношения (учители – ученици). Целта е чрез комбинирани дейности младите хора да приемат училището не само като място за учене, но и като място за своето хоби.
За учебната 2014/2015 година по проект "УСПЕХ" в СУ „Владимир Комаров” са обхванати 139 ученика от 232-ма общо. Извънучилищните дейности се реализират чрез работата на 14 клуба: „Творческа работилница”, „Арт студио”, „Празниците като игра”, „Приказен свят”, ”Здравно хранене и физическа активност”, „Природа, движение, здраве”, „Природолюбител”, ”Моят роден град”, „Зелената планета”, ”Пулсът на Земята”, ”Млади таланти”, „Виртуално пътешествие в световните столици”, „Туристически бизнес” и „Европейска кухня - етика и култура на хранене и сервиране”.
Проектът приключва през м. април 2015 г., но клубовете ще продължат да развиват дейност и да стимулират творческото мислене, инициативност и новаторство.


  Фотосоларни фенери, изработени от ученици от 6 и 7 клас на СУ "Владимир Комаров" са поставени на входа за парк "Марно поле" във Велико Търново.
Направени са от отпадъчни материали. В тях има вграден солар, който през деня се нагрява от слънцето, а вечер свети. Редом до фенерите са знамената на страните от Европейския съюз. Екоарт инсталацията е под мотото "Виж, спри, избери" и е изработена под ръководството на В. Василева и Д. Димитрова.

 • 24 юни-екообразие в парка
 • 24 юни-екообразие в парка
 • Арт инсталация
 • Арт инсталация
 • Млади еколози
 • Млади еколози
 • Пана от отпадъчни материали
 • Пана от отпадъчни материали

"Зелена класна стая"

Клуб "Здравословно хранене"


 • Клуб "Здравословно хранене"
 • Клуб "Здравословно хранене"

Клуб "Движение за здраве"


 • Клуб "Движение за здраве"
 • Клуб "Движение за здраве"

----------------