ИЗБОР НА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА


ИЗБОР НА УЧЕБНИЦИ ЗА 2023-2024 УЧЕБНА ГОДИНА


1 КЛАС

Учебници и учебни помагала Автори Издателство Цена
1. Буквар Стойка Здравкова, Теодора Власева и др. КЛЕТ България, Анубис 6,19
2. Тетрадка №1 по писане Стойка Здравкова, Таня Драганова КЛЕТ България, Анубис 1,76
3. Тетрадка №2 по писане Стойка Здравкова, Таня Драганова КЛЕТ България, Анубис 2,85
4. Тетрадка по български език Стойка Здравкова, Мариана Ачева и др. КЛЕТ България, Анубис 2,25
5. Читанка Стойка Здравкова, Теодора Власева и др. КЛЕТ България, Анубис 5,33
6. Тетрадка към читанката Стойка Здравкова, Теодора Власева и др. КЛЕТ България, Анубис 2,08
7. Математика Теодоси Витанов, Габриела Кирова и др. КЛЕТ България, Анубис 8,43
8. Тетрадка №1 по математика Теодоси Витанов, Габриела Кирова и др. КЛЕТ България, Анубис 2,43
9. Тетрадка №2 по математика Теодоси Витанов, Габриела Кирова и др. КЛЕТ България, Анубис 2,43
10. Тетрадка №3 по математика Теодоси Витанов, Габриела Кирова и др. КЛЕТ България, Анубис 2,43
11. Родинознание Ваня Петрова, Елка Янакиева и др. КЛЕТ България, Булвест 2000 9,43
12. Тетрадка по родинознание Ваня Петрова, Елка Янакиева и др. КЛЕТ България, Булвест 2000 2,43
13. Музика Галунка Калоферова и др. "Просвета Плюс" ЕООД 7,23
14. Технологии и предприемачество Николай Цанев, Геновева Йотова и др. КЛЕТ България, Булвест 2000 4,20
15. Албум с приложения и материали по ТП Николай Цанев, Геновева Йотова и др. КЛЕТ България, Булвест 2000 4,00
16. Изобразително изкуство Лиляна Дворянова РИВА 5,50
Всичко 68,97


2 КЛАС

Учебници и учебни помагала Автори Издателство Цена
1. Български език Румяна Танкова, Екатерина Чернева, Ваня Иванова Просвета – София АД 14,27
2. Тетрадка №1 по български език Румяна Танкова, Екатерина Чернева, Ваня Иванова Просвета – София АД 5,26
3. Тетрадка №2 по български език Румяна Танкова, Екатерина Чернева, Ваня Иванова Просвета – София АД 4,27
4. Читанка Румяна Танкова, Цанко Лалев Просвета – София АД 13,23
5. Тетрадка към читанката Румяна Танкова, Екатерина Чернева, Ваня Иванова Просвета – София АД 5,37
6. Математика Юлияна Гарчева, Ангелина Манова Просвета – София АД 15,26
7. Тетрадка №1 по математика Юлияна Гарчева, Ангелина Манова Просвета – София АД 3,44
8. Тетрадка №2 по математика Юлияна Гарчева, Ангелина Манова Просвета – София АД 3,44
9. Музика Галунка Калоферова, Вяра Сотирова, Росица Драганова Просвета Плюс ЕАД 11,24
10. Околен свят Елка Янакиева, Ваня Иванова и колектив КЛЕТ България, Булвест 2000 14,48
11. Тетрадка по околен свят Елка Янакиева, Йорданка Първанова и колектив КЛЕТ България, Булвест 2000 3,15
12. Технологии и предприемачество Николай Цанев, Геновева Йотова и колектив КЛЕТ България, Булвест 2000 11,46
13. Албум по ТП с приложения Николай Цанев, Геновева Йотова и колектив КЛЕТ България, Булвест 2000 3,46
14. Изобразително изкуство Петя Иванова, Десислава Кралева и колектив КЛЕТ България, Булвест 2000 13,13
15. Английски език Charlotte Covill Jeanne Perrett Pearson 16,12
16. Тетрадка по английски език Charlotte Covill Jeanne Perrett Pearson 3,93
Всичко 141,51
Допълнителни сборници и помагала
1. „Вълшебното ключе“ – упражнения по български език за целодневно обучение и самоподготовка в къщи Просвета 1945
2. Задачи по математика за втори клас Ю.Гарчева, Р.Рангелова, Ангелина Манова Просвета 1945


3 КЛАС

Учебници и учебни помагала Автори Издателство Цена
1. Български език Румяна Танкова, Екатерина Чернева, Ваня Иванова Просвета-София АД 14,48
2. Тетрадка №1 по български език Румяна Танкова, Екатерина Чернева, Ваня Иванова Просвета-София АД 5,89
3. Тетрадка №2 по български език Румяна Танкова, Екатерина Чернева, Ваня Иванова Просвета-София АД 4,46
4. Читанка Румяна Танкова, Цанко Лалев Просвета-София АД 14,48
5. Тетрадка към читанката Румяна Танкова, Екатерина Чернева, Ваня Иванова Просвета-София АД 5,82
6. Математика Юлияна Гарчева, Ангелина Манова Просвета-София АД 13,45
7. Тетрадка №1 по математика Юлияна Гарчева, Ангелина Манова Просвета-София АД 4,74
8. Тетрадка №2 по математика Юлияна Гарчева, Ангелина Манова Просвета-София АД 4,99
9. Човекът и обществото Силвия Цветанска, Марияна Султанова, Мариета Радилова Просвета Плюс ЕАД 12,37
10. Тетрадка по човекът и обществото Силвия Цветанска, Марияна Султанова, Мариета Радилова Просвета Плюс ЕАД 4,31
11. Музика Галунка Калоферова, Вяра Сотирова, Росица Драганова Просвета Плюс ЕАД 12,40
12. Човекът и природата Максим Максимов, Десислава Миленкова КЛЕТ България, Булвест 16,96
13. Тетрадка по човекът и природата Максим Максимов, Десислава Миленкова Клет България, Булвест 4,05
14. Технологии и предприемачество Николай Цанев, Геновева Йотова и др. КЛЕТ България, Булвест 11,03
15. Албум с приложения и материали по ТП Николай Цанев, Геновева Йотова и др. КЛЕТ България, Булвест 4,82
16. Изобразително изкуство Лиляна Дворянова, Любен Витанов РИВА 9,28
17. Компютърно моделиране Румяна Папанчева, Тодорка Глушкова, Красимира Димитрова Клет България, Изкуства 16,56
18. Тетрадка по компютърно моделиране Румяна Папанчева, Тодорка Глушкова, Красимира Димитрова Клет България, Изкуства
19. Английски език Charlotte Covill Jeanne Perrett Pearson 16,12
20. Тетрадка по английски език Charlotte Covill Jeanne Perrett Pearson 4,00
Всичко 140,90
Допълнителни сборници и помагала
1. „Вълшебното ключе“ – упражнения по български език Просвета 1945
2. Сборник по математика за трети клас Просвета 1945


4 КЛАС

Учебници и учебни помагала Автори Издателство Цена
1. Български език Румяна Танкова, Екатерина Чернева, Ваня Иванова Просвета София АД 9,72
2. Тетрадка №1 по български език Румяна Танкова, Екатерина Чернева, Ваня Иванова Просвета София АД 6,20
3. Тетрадка №2 по български език Румяна Танкова, Екатерина Чернева, Ваня Иванова Просвета София АД 4,53
4. Читанка Румяна Танкова, Виктор Самуилов Просвета София АД 11,45
5. Тетрадка към читанката Румяна Танкова, Станимира Мушакова Просвета София АД 5,78
6. Математика Юлияна Гарчева, Ангелина Манова Просвета София АД 9,81
7. Тетрадка №1 по математика Юлияна Гарчева, Ангелина Манова Просвета София АД 4,46
8. Тетрадка №2 по математика Юлияна Гарчева, Ангелина Манова Просвета София АД 4,57
9. Човекът и обществото Силвия Цветанска, Екатерина Михайлова, Марияна Султанова Просвета Плюс ЕАД 7,18
10. Тетрадка по човекът и обществото Силвия Цветанска, Екатерина Михайлова, Марияна Султанова Просвета Плюс ЕАД 4,83
11. Музика Галунка Калоферова, Вяра Сотирова, Росица Драганова Просвета Плюс ЕАД 9,24
12. Компютърно моделиране Антоанета Миланова, Величка Дафчева и др. Просвета Плюс ЕАД 6,48
13. Тетрадка по компютърно моделиране Антоанета Миланова, Величка Дафчева и др. Просвета Плюс ЕАД 3,15
14. Човекът и природата Максим Максимов, Десислава Миленкова КЛЕТ България, Булвест2000 10,18
15. Тетрадка по човекът и природата Максим Максимов КЛЕТ България, Булвест2000 4,50
16. Изобразително изкуство Петя Иванова, Десислава Кралева КЛЕТ България, Булвест2000 5,95
17. Технологии и предприемачество Николай Цанев, Геновева Йотова и др. КЛЕТ България, Булвест2000 4,89
18. Албум с приложения и материали по ТП Николай Цанев, Геновева Йотова и др. КЛЕТ България, Булвест2000 5,20
19. Английски език Charlotte Covill Jeanne Perrett Pearson 8,77
20. Тетрадка по английски език Charlotte Covill Jeanne Perrett Pearson 5,67
Всичко 100,66
Допълнителни сборници и помагала
1. Упражнения по български език за целодневно обучение и самоподготовка в къщи за четвърти клас Татяна Ангелова и др. Просвета 1945


5 КЛАС

Учебници и учебни помагала Автори Издателство Цена
1. Български език М.Васева, Т.Велева и др. Просвета Азбуки ЕООД 16,36
2. Литература А.Хранова, Т.Велева, Л.Бояджиев и др. Просвета София АД 16,31
3. Английски език HELLO!NEW EDITION Емилия Колева, Десислава Петкова Просвета София АД 19,34
4. Математика Пенка Нинкова, Мария Лилкова, Таня Стоева и др. Просвета София АД 17,34
5. Информационни технологии Ангел Ангелов, Георги Тупаров и др. Просвета Плюс ЕАД 17,34
6. История и цивилизации Екатерина Михайлова, Маргарита Димова и др. Просвета Плюс ЕАД 20,88
7. Изобразително изкуство Мариана Мойнова, Вяра Гунева Просвета плюс 12,16
8. Технологии и предприемачество Тодорка Николова, Силвия Гърневска Бит и техника 12,16
9. География и икономика Антон Попов, Нели Христова, Калинка Милкова и др. КЛЕТ България, Анубис 20,82
10. Човекът и природата Мария Шишиньова, Ст.Цаковски и др. КЛЕТ България, Анубис 21,01
11. Музика Вяра Сотирова, Галунка Калоферова и др. Просвета София АД 14,32
Всичко 188,04
Допълнителни сборници и помагала
1. „Сборник задачи по математика за 5 клас. За всеки ученик. По всяка тема.“ Пенка Нинкова, Мария Лилкова, Таня Стоева Просвета София АД
2. Атлас по География и икономика Атласи
3. Контурни карти по География и икономика Атласи
4. Учебна тетрадка №1 и учебна тетрадка №2 Hello!New edition Емилия Колева и Десислава Петкова Просвета 1945
5. Учебна тетрадка по история и цивилизации Просвета Плюс


6 КЛАС

Учебници и учебни помагала Автори Издателство Цена
1. Български език М.Васева, Т.Велева и др. Просвета Азбуки ЕООД 17,36
2. Литература А. Хранова, Т. Велева, Л. Бояджиев и др. Просвета София АД 19,31
3. Английски език HELLO!NEW EDITION Емилия Колева, Десислава Петкова Просвета София АД 19,34
4. Математика Пенка Нинкова, Мария Лилкова, Таня Стоева и др. Просвета София АД 16,36
5. Информационни технологии Ангел Ангелов, Георги Тупаров и др. Просвета Плюс ЕАД 16,36
6. История и цивилизации Екатерина Михайлова, Цветана Г.Каймакамова и др. Просвета Плюс ЕАД 19,51
7. Изобразително изкуство Мариана Мойнова, Вяра Гунева Просвета плюс 14,34
8. Технологии и предприемачество Сашко Плачков, Мария Кавданска, Владимир Петров КЛЕТ България, Анубис 13,56
9. Музика Вяра Сотирова, Галунка Калоферова и др. Просвета София АД 14,35
10. География и икономика Антон Попов, Даниела Ангелова-Ганчева и др. КЛЕТ България, Анубис 20,72
11. Човекът и природата Мария Шишиньова, Ст.Цаковски и др. КЛЕТ България, Анубис 21,08
Всичко 192,29
Допълнителни сборници и помагала
1. „Сборник задачи по математика за 5 клас. За всеки ученик. По всяка тема.“ Пенка Нинкова, Мария Лилкова, Таня Стоева Просвета София АД
2. Атлас по География и икономика Атласи
3. Контурни карти по География и икономика Атласи
4. Български език – учебна тетрадка Милена Васева, Тина Велева Просвета Азбуки ЕООД
5. Учебна тетрадка №1 и учебна тетрадка №2 Hello!New edition Емилия Колева и Десислава Петкова Просвета 1945
6. Учебна тетрадка по история и цивилизации Просвета Плюс


7 КЛАС

Учебници и учебни помагала Автори Издателство Цена
1. Български език М.Васева, Т.Велева и др. Просвета Азбуки ЕООД 15,77
2. Литература М. Герджикова, О. Попова, И. Кръстева и др. КЛЕТ България, Булвест 2000 21,65
3. Английски език HELLO!NEW EDITION Десислава Петкова, Яна Спасова Просвета София АД 19,47
4. Математика Пенка Нинкова, Мария Лилкова, Таня Стоева и др. Просвета София АД 15,72
5. Информационни технологии Ангел Ангелов, Георги Тупаров и др. Просвета Плюс ЕАД 15,53
6. История и цивилизации Екатерина Михайлова, Даниел Вачков, Пламен Минев и др. Просвета Плюс ЕАД 19,99
7. Изобразително изкуство Мариана Мойнова, Светослав Косев, Вяра Гунева Просвета плюс 15,65
8. Технологии и предприемачество Бит и техника 15,00
9. Музика Вяра Сотирова, Галунка Калоферова и др. Просвета София АД 15,68
10. География и икономика Антон Попов, Даниела Ангелова-Ганчева и др. КЛЕТ България, Анубис 21,51
11. Биология и здравно образование Мария Шишиньова, Доля Павлова-Тонкова и др. КЛЕТ България, Анубис 17,25
12. Физика и астрономия Максим Максимов, Галя Русева КЛЕТ България, Булвест 2000 18,55
13. Химия и опазване на околната среда Марко Костадинов, Свобода Бенева и др. КЛЕТ България, Булвест 2000 15,25
Всичко 227,02
Допълнителни сборници и помагала
1. „Сборник задачи по математика за 5 клас. За всеки ученик. По всяка тема.“ Пенка Нинкова, Мария Лилкова, Таня Стоева Просвета София АД
2. Атлас по География и икономика Атласи
3. Контурни карти по География и икономика Атласи
4. Български език – учебна тетрадка Милена Васева, Тина Велева Просвета Азбуки ЕООД
5. Българската литература в таблици Весела Михайлова, Калина Михова и др. Просвета 1945
6. Учебна тетрадка №1 и учебна тетрадка №2 Hello!New edition Емилия Колева и Десислава Петкова Просвета 1945


8 КЛАС

Учебници и учебни помагала Автори Издателство Цена
1. Български език М. Васева, Т.Велева и др. Просвета Азбуки ЕООД 9,00
2. Литература К. Топалов и др. Просвета Плюс ЕАД 13,00
3. Математика Кирил Банков, Таня Стоева и др. Просвета София АД 11,00
4. Информационни технологии Елиза Стефанова, Филип Петров и др. Просвета София АД 9,00
5. Биология и здравно образование Мария Шишиньова, Л.Спасов и др. КЛЕТ България, Анубис 16,90
6. Химия и опазване на околната среда Свобода Бенева, Маргарита Йотова и др. КЛЕТ България, Булвест2000 11,90
7. Английски език TEEN ZONE (A1) Десислава Петкова, Цветелена Таралова Просвета София АД 12,00
8. Изобразително изкуство Бисер Дамянов, Огнян Занков КЛЕТ България, Анубис 8,90
9. История и цивилизации Христо Матанов, Даниел Вачков, Б.Стоянов и др. КЛЕТ България, Анубис 14,00
10. Предприемачество Кирил Тодоров Мартилен 12,00
11. Философия Людмила Андреева, Иван Колев, Райчо Пожарлиев и др. КЛЕТ България, Анубис 14,90
12. География и икономика Антон Попов, Екатерина Илиева КЛЕТ България, Анубис 14,50
13. Физика и астрономия Виктор Иванов, Димитър Мърваков, Мая Гайдарова, Мариета Иванова Просвета София АД 10,00
14. Електротехническо чертане Виолета Бойчева, Мария Куртева Нови знания
15. Електротехника Любен Ананиев, Евгения Николова Нови знания 11,90
16. Токозахранващи устройства Мартин Игнатов Техника 11,00
17. Градивни елементи Румен Ананиев Нови знания 11,90
18. Основи на индустриалното производство I част лекции
19. Музика Лозанка Пейчева, Стефанка Георгиева, В.Димов и др. Просвета София АД 8,00
Всичко 166,90
Допълнителни сборници и помагала
1. „Сборник задачи по математика за 5 клас. За всеки ученик. По всяка тема.“ Пенка Нинкова, Мария Лилкова, Таня Стоева Просвета София АД
2. Атлас по География и икономика Атласи
3. Учебна тетрадка по английски език – Teen zone A2–(CEF) Десислава Петкова и Цветелина Таралова Просвета 1945


9 КЛАС

Учебници и учебни помагала Автори Издателство Цена
1. Български език В. Михайлова и др. Просвета София АД 9,00
2. Литература А. Хранова, Л. Бояджиев, Т. Велева и др. "Просвета София"АД 14,00
3. Математика Кирил Банков, Илиана Цветкова и др. Просвета София АД 12,90
4. Информационни технологии Елиза Стефанова, Мирослава Николова и др. Просвета София АД 9,00
5. Биология и здравно образование Мария Шишиньова, Л.Спасов и др. КЛЕТ България, Анубис 12,00
6. Химия и опазване на околната среда Свобода Бенева, Маргарита Йотова и др. КЛЕТ България, Булвест2000 13,00
7. Руски език-ПРИВЕТ А1.2 Антония Радкова, Анна Деянова-Атанасова, Николина Нечаева Просвета 15,00
8. Английски език TEEN ZONE (A2.1) Десислава Петкова, Цветелена Таралова Просвета София АД 12,00
9. Изобразително изкуство Мариана Мойнова, Вяра Гунева Просвета Плюс ЕАД 9,00
10. История и цивилизация Христина Мирчева, Йордан Митев, Илия Илиев и др. КЛЕТ България, Анубис 9,90
11. Философия Иван Колев, Райчо Пожарлиев, Христо Стоев и др. КЛЕТ България, Анубис 12,90
12. География и икономика Антон Попов, Екатерина Илиева КЛЕТ България, Анубис 14,50
13. Физика и астрономия Евгения Бенова, Маргарита Градинарова, Никола Велчев Педагог 6 7,90
14. Електротехнически материали Мария Гроздева Нови знания 11,90
15. Обработка на материалите Любинка Ангелова Нови знания 11,90
16. Елекетротехника Любен Ананиев, Евгения Николова Нови знания 11,90
17. Машинно чертане Б.Сандандки, Е.Златанова Техника 16,00
18. Ръководство по лабораторни упражнения по ел.измервания Ирина Георгиева ВТУ"Т.Каблешков"
19. Основи на индустриалното производство II част лекции
20. Музика Лозанка Пейчева, Стефанка Георгиева, В.Димов и др. Просвета София АД 8,90
Всичко 167,20
Допълнителни сборници и помагала
1. Атлас по География и икономика Атласи
2. Учебна тетрадка по английски език – Teen zone A2–(CEF) Десислава Петкова и Цветелина Таралова Просвета 1945
3. Учебна тетрадка по руски език, част първа(втори чужд език) Просвета 1945


10 КЛАС

Учебници и учебни помагала Автори Издателство Цена
1. Български език М. Васева, Т. Велева и др. Просвета Азбуки ЕООД 12,00
2. Литература А. Хранова, Л. Бояджиев, Т. Велева и др. "Просвета София"АД 17,00
3. Математика Кирил Банков, Илиана Цветкова и др. Просвета София АД 12,90
4. Информационни технологии Елиза Стефанова, Мирослава Николова и др. Просвета София АД 7,00
5. Биология и здравно образование Мария Шишиньова, Ася Асенова и др. КЛЕТ България, Анубис 17,90
6. Химия и опазване на околната среда Боряна Донкова, Илия Илиев и др. КЛЕТ България, Булвест2000 16,90
7. Руски език-ПРИВЕТ А1.2 Антония Радкова, Анна Деянова-Атанасова, Николина Нечаева Просвета 15,00
8. Английски език TEEN ZONE (A2.1) Десислава Петкова, Цветелена Таралова Просвета София АД 12,00
9. Изобразително изкуство Мариана Мойнова, Светослав Косев, В. Гунева Просвета Плюс ЕАД 9,00
10. История и цивилизация Пламен Павлов, Райна Гаврилова, Веселин Янчев и др. Просвета София АД 17,90
11. Философия Иван Колев, Райчо Пожарлиев, Христо Стоев и др. КЛЕТ България, Анубис 14,70
12. Икономика Антоанета Войкова, Иво Манчев КЛЕТ България, Анубис 12,90
13. География и икономика Румен Пенин, Тони Трайков и др. КЛЕТ България, Булвест2000 18,90
14. Физика и астрономия Евгения Бенова Педагог 6 12,00
15. Техническо чертане и документиране Виолета Бойчева, Мария Гроздева Нови знания
16. Техническа механика Петър Георгиев Просвета София АД 12,00
17. Музика Лозанка Пейчева, В. Димов, М. Димитров и др. Просвета София АД 8,90
Всичко 205,00
Допълнителни сборници и помагала
1. Атлас по География и икономика Атласи
2. Учебна тетрадка по английски език – Teen zone A2–(CEF) Десислава Петкова и Цветелина Таралова Просвета 1945
3. Учебна тетрадка по руски език, част първа(втори чужд език) Просвета 1945


11 КЛАС

Учебници и учебни помагала Автори Издателство Цена
1. Български език В. Михайлова и др. Просвета София АД 12,00
2. Литература А. Хранова, Л. Бояджиев и др. "Просвета София"АД 15,00
3. Математика Кирил Банков, Илиана Цветкова и др. Просвета София АД 12,90
4. Руски език - ПРИВЕТ А2.1 Антония Радкова, Анна Деянова-Атанасова, Николина Нечаева Просвета 15,00
5. Английски език за техническите професии Волфганг Бюхел, Р.Матес, Х.Матес, М.Шефер, В.Шефер Просвета София АД
6. Гражданско образование Иван Колев, Пламен Макариев, Розелина Найденова КЛЕТ България, Анубис 11,90
7. Аналогова схемотехника Величка Спасова Нови знания
8. Цифрова схемотехника Маргарита Цонева Нови знания
9. Техническа механика Петър Георгиев Просвета 7,08
10. Електрически машини и апарати Евгения Николова Нови знания
11. Технически средства за автоматизация Костадин Костов Техника
12. Микропроцесорни управляващи системи И.Томов, С.Марков Техника
13. Основи на теорията на автоматичното регулиране Никола Маджаров Техника
14. Технически средства за автоматизация - практика Богомил Иванов Петков ПГЕЕ-гр.Пловдив
Всичко 73,88
Допълнителни сборници и помагала
1. Учебна тетрадка по руски език, част първа(втори чужд език) Просвета 1945


12 КЛАС

Учебници и учебни помагала Автори Издателство Цена
1. Български език В. Михайлова, Й. Тишева, Л. Динкова и др. Просвета София АД 9,90
2. Литература В. Михайлова Просвета Плюс ЕАД 12,00
3. Математика Кирил Банков, Илиана Цветкова и др. Просвета София АД 12,90
4. Руски език - ПРИВЕТ А2.2 Антония Радкова, Анна Деянова-Атанасова, Николина Нечаева Просвета 15,00
5. Английски език за техническите професии Волфганг Бюхел, Р.Матес, Х.Матес, М.Шефер, В.Шефер Просвета София АД
6. Гражданско образование Иван Колев, Тодор Ялъмов, Георги Герджиков КЛЕТ България, Анубис 12,90
7. Електрообзавеждане и автоматизация на машини и механизми Кузман Йонов Техника
8. Проектиране на електрически уредби и електрообзавеждане Атанас Рашков, Илия Златянов Техника
Всичко 62,70
Допълнителни сборници и помагала
1. Учебна тетрадка по руски език, част първа(втори чужд език) Просвета 1945

-------------------------------------------------------------------------------------------------------


Избор на учебници от 1 до 12 клас за учебната 2022/2023 г.