СУ "Владимир Комаров" е наследник на просветното дело, започнато преди 150 години в кв."Чолаковци", гр.Велико Търново. Будни хора замислят и построяват през 1850 година сградата на килийното училище в с.Чолакова махала. Учебното съдържание и насоките на възпитание имали средновековен характер. Учениците били запознавани с имената на буквите, с четене, писане и смятане, като в начално училище. То било просветен и духовен център за местните жители.
  През 1975 година от госпожа Валентина Комарова е направена първата копка за построяване на новата училищна сграда, отговаряща на съвременните учебни изисквания.
На 15.09.1979 г. започва новата учебна 1979/1980 година в напълно завършена сграда. Училището разполага с 24 класни стаи, кабинети, учебни работилници, кинозала, библиотека, физкултурен салон и ученически бюфет.
Материална база

     Училището разполага с:

• Просторни и слънчеви класни стаи
• Функционални кабинети по чуждоезиково обучение
• Кабинети по география, биология, химия и физика
• Модерен кабинет по професионална подготовка
• Стаи за занимания по интереси
• СТЕМ център за реализирането на интегрирани уроци по учебен предмет
• Три компютърни зали с постоянна интернет връзка
• Богата библиотека
• Лекарски кабинет
• Два физкултурни салона и спортни площадки
• Фитнес зала
• Фризьорски кабинет
• Екопътека в близост до училището
• Ученически стол


 • ------------
 • ------------
 • ------------
 • ------------
 • СТЕМ център
 • СТЕМ център
 • Фитнес зала
 • Фитнес зала
 • Фризьорски кабинет
 • Фризьорски кабинетОДЗ"Рада Войвода"

  Целодневна детска градина “Рада Войвода” в квартал “Чолаковци” е открита на 31 май 1977 година. Патрон на детската градина е Рада Войвода.
За Рада Войвода
В село Чолакова махала живяла една почтена и заможна вдовица, известна като Барачката. Тя имала едно момиче на име Рада.
Рада Барачкина още от малка била много сърдечна, храбра, но и много хубава. На 12 годишна възраст тя спасила давещо се детенце, а на 18 години спасила една бабичка от горяща къща. Когато станала мома за женене, много момци я искали. В нея се влюбил и агата на село Качица, който искал да я направи своя жена.
По времето на Мустафа Байрактар имало една народна чета, която била предвождана от Вълчан войвода, който по онова време обикалял търновските гори. За да се избави от агата, Рада отишла в гората и се присъединила към четата на Вълчан войвода. След залавянето на Вълчан от леденишкия спахия Ахладооглу, Рада поела командването на дружината и станала войвода.
Навсякъде нейните мъжествени и благородни подвизи се увенчавали с успехи. Войводката бранила в годините около 1810-1820 г. местното население в търновско, дряновско и габровско от кърджалии, даалийци и турски разбойници. Рада Войвода загинала в сражение с турците и изпълнила своя дълг към отечеството си. През 2007 година в детската градина е открита група за деца в яслена възраст и тя преминава от ЦДГ в ОДЗ ”Рада Войвода”.
През 2009/10 учебна година в детската градина са записани 90 деца от пет възрастови групи – яслена(2-3г.); Iгр.(3-4г.); IIгр.(4-5г.);IIIгр.(5-6г.); IVгр.(6-7г.). 90% от децата, които посещават детската градина, продължават обучението си в кварталното училище СУ “Владимир Комаров”.


 • ОДЗ"Рада Войвода"
 • ОДЗ"Рада Войвода"